A duhet që për çdo ditë të Ramazanit të bëhet nijet apo mjafton një nijet për agjërimin e tërë muajit?

Pyetje - pergjigjePyetje: A duhet që për çdo ditë të Ramazanit të bëhet nijet apo mjafton një nijet për agjërimin e tërë muajit ?

Përgjigje: Mjafton për Ramazanin një nijet në fillim të muajit sepse ai edhe pse për çdo ditë në vete nuk e bën nijetin në natën e saj, ai e ka bërë atë në fillim të muajit. Mirëpo nëse e ndërpret agjërimin gjatë muajit për shkak udhëtimit apo sëmundje apo diçka tjetër , atëherë nijetin duhet ta bëjë sërish , për shkak se e ka ndërprerë agjërimin për udhëtim, sëmundje etj.

Përgjigjet: Muhamed Salih el-Uthejmin
Përktheu: Sejfullah Sejfuli

You may also like...