08 – Ejakulimi i spermës në paralojë me gruan gjatë agjërimit

1 -Pytje pergjigje08 – Ejakulimi i spermës në paralojë me gruan gjatë agjërimit

Pyetje: Një njeri i vjen gruas së tij gjatë ditës së Ramazanit pa pasur kontakt lëkure me të, pastaj ai ejakulon spermën. Duam ta dimë çfarë është vendimi për të?
Përgjigje: Ju informojmë se agjërimi juaj është anuluar dhe është e detyrueshme ta kompenzosh atë dhe nuk ka shlyerje për të bërë meqë kjo është e veçantë vetëm për marrëdhëniet seksuale.

Shejh Muhamed ibn Ibrahim Aal-esh-Shejh
Fetaua Ramadan, vëllimi 2, faqe 455, fetuaja nr.385
Fetaua ue Resa’il Semahatu esh-Shejh Muhamed ibn Ibrahim Aal-esh-Shejh, vëllimi 4, faqe 190-191
Marrë nga: mburoja.net

You may also like...