12 – A është e lejueshme për atë që agjëron të përdorë furçë dhëmbësh gjatë ditës?

1 -Pytje pergjigje
12 – Përdorimi i furçës për dhëmbë gjatë agjërimit
Shejh Feuzan Ibn Feuzan Fetaua Ramadan, vëllimi 2, faqe 496, fetuaja 445 el-Munteka min Fetaua esh-Shejh Salih ibn Feuzan, vëllimi 3, fetuaja nr. 158

Pyetje: A është e lejueshme për atë që agjëron të përdorë furçë dhëmbësh gjatë ditës?
Përgjigje: Është e lejueshme për atë që agjëron të përdorë furçë dhëmbësh, duke qenë i kujdesshëm që asgjë nga solucioni të mos gëlltitet. Është e rekomandueshme që ai të pastrojë gojën e tij me misuak dhe tjetër veç kësaj nga ajo që nuk mbërrin fytin, mu ashtu siç nuk duhet tepruar ndërsa bën gargarë me ujin në gojë gjatë abdesit.

You may also like...