16 – Agjërimi i atij që është senil nganjëherë dhe i arsyeshëm herën tjetër

1 -Pytje pergjigje16 – Agjërimi i atij që është senil nganjëherë dhe i arsyeshëm herën tjetër

Shejh ibn Uthejmin Fetaua Ramadan, vëllimi 1, faqe 239, fetuaja nr.186 Fikh el-Ibadeh, faqe 187

Pyetje: Çfarë është vendimi për agjërimin e atij që nganjëherë është i arsyeshëm dhe nganjëherë jo?

Përgjigje: Vendimi varet nga gjendja e tij. Kështu që kur është i zgjuar dhe i arsyeshëm, ai duhet të agjërojë, dhe herave tjera kur është i pavetëdijshëm apo senil, nga ai s’kërkohet të agjërojë, ndërsa në ditën kur është i arsyeshëm, ai duhet të agjërojë.

You may also like...