20 – Vendosja e fillimit të muajit Hënor

1 -Pytje pergjigje20 – Vendosja e fillimit të muajit Hënor

Shejh ibn Uthejmin Fetua Ramadan, vëllimi 1, faqe 56, fetuaja nr.21
Fikh el-Ibadat, faqe 172

Pyetje: Si vendoset [fillimi] i muajit Ramazan?

Përgjigje: Fillimi i muajit Ramazan vendoset ose me pamjen e Hënës së re, ose me kalimin e 30 ditëve të muajit Shaban. Kjo bazohet në thënien e pejgamberit [salallahu alejhi ue selam]: “Dhe nëse e shihni atë [hënën e re të Ramazanit] atëherë agjëroni, dhe nëse e shihni atë [Hënën e re në Sheual] atëherë ndërprejeni agjërimin. Dhe, nëse retë bllokojnë pamjen tuaj, atëherë plotësoni tridhjetë ditë të Shabanit.

You may also like...