Monthly Archive: July 2013

Shtyllat e agjërimit (IV)

11 – Shtyllat e agjërimit : 1. Imsaku – për ndryshë është abstenimi, largimi nga gjërat që e prishin agjërimin si: ngrënia, pirja, marëdhëniet intime etj. 2. Nijeti – është vendosja me zemër për...

Ndjesë o Ramazan… (III)

Ka filluar i huaj dhe do të kthehet i huaj?  I Dërguari i Allahut -paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Ka filluar islami i huaj dhe do të kthehet përsëri si...

Rubrika Ramazani – në fjalaebukur.net

Motoja në këtë Ramazan “Ramazani më afër jush…” I falënderuar është Allahu, paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të dërguarin, Muhammedin, sal-lallahu alejhi ue selem, mbi familjen dhe mbi gjithë shokët e tij....

Disa qëllime madhore në Ramazan

Falenderimi i takon Allahut, Atij falje dhe ndihmë i kërkojmë, kërkojmë mbrojtje nga Allahu nga e keqja e veprave tona, atë që e udhëzon Allahu ska kush e lajthit dhe e humbë nga rruga...

Kushtet e agjërimit (III)

7 – Kushtet e agjërimit : 1. Islami. 2. Mençuria. 3. Puberteti. Këto bazuar në fjalën e të Dërguarit të Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të : ” Lapsi (nuk shkruan) është...

Ndjesë o Ramazan… (II)

Halid Rashid Mirëse erdhe Ramazan, po të përcjellim… Muaji më i mirë, muaji i bekuar, muaji bujar, i vlefshëm, në këtë muaji ka zbritur Kurani dhe librat tjerë qiellorë, në Ramazan është prezentë ndërmjetësimi...

Itikafi, vendi dhe koha e tij

Pyetje: Çka është dispozita e Itikafit për burrin dhe gruan, a kushtëzohet agjërimi, me çka të merret personi që hyn në Itikaf dhe kur fillon dhe kur mbaron koha e Itikafit? Përgjigje: Itikafi është...

Vlera e agjërimit dhe veçoritë e tij

Agjërimi në Islam ka vlera të mëdha dhe dallohet nga veçori të ndryshme, ku prej tyre do të përmendim disa, si në vijim: 1 – Agjërimi është një vepër për të cilën Allahu premton...