Monthly Archive: April 2014

Sinqeriteti dhe gjurmët e tij – Hutbe

Çfarë është sinqeriteti dhe gjurmët e tij Definicioni i sinqeritetit është: Ta kesh qëllimin gjatë kryerjes së veprës vetëm se për Allahun, duke mos patur qëllim dikë tjetër pos Allahut, duke mos pasur syefaqësi,...

Dallimi ndermjet imanit dhe islamit

               3 – Dallimi ndermjet imanit dhe islamit A kanë imani dhe islami një kuptim apo ndermjet tyre ka dallim ku secila prej tyre ka kuptim ndryshe nga e para, në këtë çështje ka...

Urtësia e legjislimit të xhihadit – 2

Studimi i katërt:Urtësia e legjislacionit të xhihadit: Allahu i Lartësuar e ka sqaruar qëllimin dhe pikësynimin e xhihadit në rrugë të Allahut duke thënë:” Luftoni ata derisa të mos mbetet idhujtari (besim i kotë),...

Hutbeja lamtumirëse

Hutbeja lamtumirëse e Muhammedit – paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të… “O ju njerëz ! Dëgjoni çka do t’ju them, sepse nuk e di se a do t’ju takoj juve në këtë...

Lutja e pranuar – 4

Lutjet nga suneti   “Zoti im! Unë i kam bërë padrejtësi të madhe vetvetes, e mëkatet nuk i fal askush tjetër pos Teje. Andaj më fal me mëshirën tënde, sepse me të vërtetë Ti...

1 Prilli…

1 Prilli Islami si fe na tërheq vërejtjen për genjeshtrën në përgjithësi, dhe e llogaritë atë prej cilësive të kufrit-mosbesimit dhe nifakut-dyftyrësisë. Allahu në Kur’an thotë: “Pa mëdyshje trillojnë gënjeshtra vetëm ata që nuk...