Monthly Archive: July 2014

31 – Kushtet e Itikafit

31 – Kushtet e Itikafit Fetaua Ramadan, vëllimi 2, faqe 862, fetua nr.848 Fetaua el-Lexhne ed-Da’imeh lil-Buhuth el-Ilmije uel-Ifta, fetuaja nr.6718 Pyetje: Cilat janë kushtet për Itikaf, dhe a është agjërimi njëra nga ato?...

Urime festën e Fitër Bajramit

Urime festën e Fitër Bajramit Shoq. qytetare Horizonti Plus – Tetovë ua uron festën e Fitër Bajramit me lutej te Allahu se na janë pranuar adhurimet e këtij muaji dhe na janë falur mëkatet.Shpresojmë...

28 – Shenjat e Lejletul-Kadr

28 – Shenjat e Lejletul-Kadr Shejh Ibn Uthejmin Fetaua Ramadan, vëllimi 2, faqe 852, fetuaja nr.841 Fetaua esh-Shejh Muhamed es-Salih el-Uthejmin, vëllimi 1, faqe 563 Pyetje: Cilat janë shenjat e Lejletul-Kadr [natës së pushtetit]?...