Monthly Archive: September 2014

Vlera e ditës së arafatit

Vlera e ditës së arafatit Dr. Rashid ibn Muajed El-Adevmanij Ditët, natët, muajit, vjetët kalojnë shumë shpejt, si dhe mbarojnë (shumë shpejt ata janë stacion që të çojnë kah exheli (vdekja). Andaj Allahu i...

Dhjetë ditët e para të muajit Dhulhixhe

Dhjetë ditët e para të muajit Dhulhixhe Me emrin e Allahut Gjithëmëshirshmit Mëshirëplotit   Lavdërimi i takon vetëm Allahut, bekimi dhe paqja qofshin mbi atë pas të cilit nuk ka të dërguar. Nga begatitë...