Monthly Archive: October 2014

Ashura në Islam (agjërimi i ditës së saj)

Ashura në Islam I Me Emrin e Allahut të Gjithmëshirshmit Mëshiruesit. Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes...

Disa njohuri rreth muajit Muharrem

1. Muajin e parë të vitit hënor, i Dërguari e quajti ‘muaji i Allahut Muharem’. Ai është njëri prej 4 muajve të shenjtë “Me të vërtetë, numri i muajve te Perëndia është dymbëdhjetë… Katër...

Vlera e muajit të Allahut – Muharrem

Vlera e muajit të Allahut – Muharrem Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve kurse salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e Allahut Muhamedin, vulën e Pejgamberëve, zotëriun e gjithë  të Dërguarve mbi...

Induizmi – III

Induizmi – 3 – Kapitulli i feve të njohura Kjo është fe politeiste të cilën e kanë përqafuar shumica e popullit Indian, përmban në vete besime në vete besime, adete, tradita të ndryshme që...

Urtësia e legjislimit të xhihadit – 2

Studimi i katërt: Urtësia e legjislimit të xhihadit:   Allahu i Lartësuar e ka sqaruar qëllimin dhe pikësynimin e xhihadit në rrugë të Allahut duke thënë:” Luftoni ata derisa të mos mbetet idhujtari (besim...

Me fat Kurban Bajramin

Me fat festa e Kurban Bajramit Me rastin e kësaj feste të dalluar islame, Sh.Q.Horizonti Plus i uron të gjithë shqiptarët por edhe të gjithë muslimanët për këtë festë madhështore  e cila është një...

Kurbani dhe rregullat e tij

1. Pse therim kurban? 2. Cili është gjykimi për të? 3. Cilat janë mirësitë e tij? 4. Rregulla mbi kurbanin… 5. Kafshët që theren për kurban. 6. Për sa vetë mjafton kurbani? 7. Ç’thuhet...