Monthly Archive: January 2015

Pse e lexojmë kaptinën Kehf

Pse e lexojmë kaptinën Kehf? Çdo herë e lexojmë kaptinën Kehf ditën e xhuma, por për fat të keq shumica nuk e dinë urtësinë dhe mirësinë e leximit të saj. Realiteti është se shumë...

Obligimet vllazërore në islam

Obligimet vllazërore në islam 1. Përshëndetja me selam. 2. Kthimi i selamit. 3. Vizita e të sëmurit. 4. Përcjellja e të vdekurit. 5. Përgjigja në ftesë (kur ai e thërret në martesën e tij,...

Pse mjekra – Dispozita dhe njohuri – 1

Pse mjekra – 1 Faleminderimet I takojnë Allahut xh.sh. I cili I ngre në shkallë të lartë ata të cilët I binden , I perkushtohen fesë së Tij dhe e kanë frigë Atë ,...

Nxitja për pendim nga mëkatet

HUTBE – NXITJA PËR PENDIM NGA MËKATET ??? ???????? ????????? ??????? ??????? ????? ??????? ???????? ???????? ?????? ????????? ???? ????????? ???????? ?????????????? ?????????????? ???????? ??????? ???? ????????? ???????????? ?????? ??? ??????? ??????? ?????????? ???????????...

Sunetet e abdestit (2) – 4

Sunetet e abdestit : 1. Të thënurit “Bismilah” – Kur të filloj të mar abdest duhet thënë “Bismilah” pasi që i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë :...