Monthly Archive: April 2015

Disa bidate gjatë muajit Rexhep

Disa bidate gjatë muajit Rexhep Veçimi i muajit Rexhep me disa adhurime specifike: Ithtarët e bidatit dhe epsheve e veçojnë muajin Rexhep me disa adhurime për të cilat nuk ka argument as nga ana...

Mendjemadhësia krenaria e të dobtëve

Mendjemadhësia! Mendjemadhësia është krenaria e njerëzve të dobët! Dëmet që sjell mendjemadhësia janë të shumta si: -Dëm i vetëvetes -Hidhërim i Allahut -Rrugë për në Xhehenem (ferr) etj. Allahu subhanehu ue teala, në Kur’anin...

Mjekra, sunet dhe natyrshmëri – 2

Mjekra është natyrshmëri e njeriut   Thotë I Lartëmadhëruari :” Përqëndro veten tënde sinqerisht në fe , I larguar pre cdo të kote , feja e Allahut në të cilën krijoi njerëzit , ska...

Pastroje zemren…

Pastro zemrën Gjëja më e mirë është dëshira dhe vullneti për ta korrigjuar dhe pastruar shpirtin nga gjërat e pista, si: shirku dhe mëkatet. Një detyrë serioze kjo, që e kishin mbi vete të...