Monthly Archive: May 2015

Thirrja jonë – 2

Kjo është thirrja jonë – Shejh Muhamed Nasirudin el-Albani Shpresojmë prej Allahut të Madhëruar që të na bëjë neve prej kërkuesve të dijes, të cilët me të vërtetë pasojnë dijetarët dhe ecin ndershmërisht në...

Këshillë drejtuar atyre që etiketojnë

Këshillë drejtuar atyre që etiketojnë “..dhe mos etiketoni njëri-tjetrin me llagape. Pas besimit është keq të përhapet llagapi i keq. E ata që nuk pendohen, janë mizorë.” (49:11) Në kohën në të cilën gjendemi...

Pjesët e imanit

III – Kapitulli i Imanit 6 – Pjesët e imanit Imani ngërthen në vete shumë pjesë të cilat i ka caktuar i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, në përgjithësi...

Veçoritë e muajit Shaban

Veçoritë e muajit Shaban Quhet Shaban pasi që në këtë muaj arabët e kishin traditë të shpërndaheshin për të kërkuar ujë. Githashtu është thënë se njerëzit në këtë muaj kanë dla ënë shpella, disa...

Syefaqësia, nifaku – Hutbe

A hyn syefaqësia tek njerëzit e mirë? Kurthet e shejtanit ndaj njerëzve janë të ndryshme, për çdo lloj njeriu shejtani i ka metodat e tij mashtruese, kështu që tregtarët i mashtron të meren me kamatë,...