Monthly Archive: July 2015

Nëse nuk arihet agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit a ka besimtari ndonjë mëkat, apo nuk arin ti agjëroj si pasojë e ndonjë arsyeje?

Pyetje: Nëse nuk arihet agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit a ka besimtari ndonjë mëkat, apo nuk arin ti agjëroj si pasojë e ndonjë arsyeje? Përgjigje: Gjithashtu ka nga njerëzit të cilët fillojnë me agjërimin...

Xhamitë tona larg tarikateve të devijuara

Xhamitë tona larg tarikateve të devijuara Në Tetovë po synohet shfaqurazi të shtrihet ideologjia dervishiane, deri pardje, ishin të strukur nëpër dhoma shtëpie, me britma dhe piskama, aq sa, kalimtarët çuditeshin dhe bënin pyetje...

Urime festën e Fitër Bajramit

Urime festën e Fitër Bajramit Shoq. qytetare Horizonti Plus – Tetovë ua uron festën e Fitër Bajramit me lutej te Allahu se na janë pranuar adhurimet e këtij muaji dhe na janë falur mëkatet.Shpresojmë...

O lënës i agjërimit…

O lënës i agjërimit… Çdo falënderim i përket Allahut, Zotit të botëve, ndërsa përfundimi i lumtur është për të devotshmit. Lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Tij besnik, Muhamedin,familjen dhe mbarë shokët...

Vlera e natës së Kadrit

”Me të vërtet Ne e zbritëm atë (Kuranin) natën e Kadrit dhe çfarë din ti se çfarë është Nata e Kadrit…”.(Kadër:1-2) Falenderimi  i takon Allahut të madhërishëm për të gjitha dhuntitë që na i...

Zekati në islam

Zekati në islam E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë,...