Monthly Archive: August 2015

E vërteta rreth sufizmit – misticizmit

E vërteta rreth sufizmit – misticizmit Shejh Dr. Jusuf el-Kardavi PYETJA: Ç’është e vërteta e sufistëve dhe sufizmit? Cili është qëndrimi islam rreth tij? Kemi dëgjuar se shumë sufistë i kanë shërbyer islamit me...

Vlera e haxhit dhe umres

Vlera e haxhit dhe umres 1 – Ebu Hurejre – Allahu qoftë i kënaqur prej tij, përcjell nga i Dërguari i Allahut – paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, se ka thënë:...