Monthly Archive: December 2015

Modestia dhe altruizmi

Modestia dhe altruizmi… Jeta është e shkurtë. E të gjithë ne shkojm drejt vdekjes. Dhe origjina e të gjithë neve, është nga një nënë dhe baba. Ne nuk mundemi ta falënderojm asnjëherë Allahun për...

Emrat e Allahut – 3

22 – El-Hajijj – Shumë i Turpshmi. Ka thënë El-Menave: “El-Hajijj është Ai që ka shumë turp. Ka thënë Profeti alejhi selam: ” Me të vërtetë Allahu është Elhajij- i Turpshëm….”. Transmeton Ebu Davudi....

Zgjidhja e shqetësimeve…

Zgjidhja e shqetësimeve… Një grua na rrëfen për jetën se saj dhe thotë: Burri më ndërroi jetë, dhe unë isha në të tridhjetat, dhe mbeta e vetme me pesë fëmijët që i kishim bashkë!...