Monthly Archive: February 2016

Ta instalojmë Vetë-Iniciativën

Enis Rama Ta instalojmë Vetë-Iniciativën… Ne të gjithë jemi të pajtimit se muslimanët duhet të ndihmohen në mes veti, në këtë vend dhe kudo qoftë, por ne jemi përgjegjës për këtë vend dhe e...