Monthly Archive: March 2016

Emrat e Allahut – 4

Emrat e Allahut – 4 41- Es-Samed, Kuptimi i këtij emri është: a- Atij që i drejtohen krijesat për çdo nevoje, meqenëse ai është i Fuqishëm ti kryejë. b– I Përkryer. I ka të...

Gusli – Larja – VII

Gusli – Larja Kapitulli i pastërtisë – Gusli (larja) – 7 Gusli: E ka kuptimin e përfshirjes, larjes së trupit me ujë me nijet, qëllim të ngritjes së hadethit-papastërtisë, pra të bëhet pastrimi i...

Çfarë e prish imanin – 2 (Gjykimi)

Kapitulli i tretë – Çfarë e prish imanin 2 – Gjykimi me atë çfarë nuk e ka zbritur Allahu Myftiu i mëhershëm i Arabisë Saudite, Muhamed ibn Ibrahim-Allahu e mëshiroftë, ka deklaruar se: Allahu...