Monthly Archive: April 2016

Pasojat e shikimit haram…

Një përkujtim shumë i rëndësishëm, mbi shikimin… Një njeri shkon te një shejh dhe i thotë: “O shejh, unë kam qenë i martuar disa vite dhe kam fëmijë, por në vitet e fundit kam...

Rëndësia e teuhidit – 3

      Rëndësia e teuhidit – 3         5 . Teuhidi shkak për të hyrë në Xhenet dhe për të shpëtuar nga Zjarri I Dërguari i Allahut, Muhamedi ? ka thënë:...

Kush është i fituari…

Tefsiri i Sadit – Kush është i fituari… Allahu i madheruar thote: “Pasuria e atyre që e shpenzojnë atë në rrugë të Allahut përngjan me një farë, prej së cilës mbijnë shtatë kallinj, ku në...