Monthly Archive: April 2017

Lidhjet Farefisnore

Respektimi i lidhjes farefisnore arrihet me veprimin e mirësisë ndaj tyre, edhe atë me çka mundet njeriu.   Imam Kurtubiu ,Allahu e mëshiroftë, thotë: “Obligohet respektimi i lidhjes farefisnore me dashuri, me këshilla mes...

MOS U DORËZO !!

MOS U DORËZO!!   Ka mundësi të biesh në gjynah pas gjynahut.   Pendohesh .. prapë biesh në gjynah .. pastaj pendohesh dhe prapë biesh në gjynah.   Derisa, mendon se më s’ka kthim....

RESPEKTIMI I PRINDËRVE

RESPEKTIMI I PRINDËRVE Falënderimet dhe Lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut, mbi familjën e tij, shokët e tij, dhe mbi të gjithë ata...

Shpirti pozitiv – revolucioner.

Proverbe Kineze: Tregohet se një perandor Kinez kishte vendosur një guri të madh (shkëmb) në rrugën kryesore, ajo njerëzve ua bllokoi rrugën plotësisht, dhe aty vendosi një roje që të vëzhgojë sjelljet e njerëzve,...

Hoxhë Enall Jakupi doktor i shkencave islame

Hoxhë Enall Jakupi doktor i shkencave islame Hoxhë Enall Jakupi nga Gostivari sot ka mbrojtur temën e doktoratës në Universitetin Islamik të Medinës. Tema e doktoratës ishte: “Bazat e Kulturës Islame dhe ndikimi i...