23 – Gruaja me menstruacione dhe me gjakderdhje të paslindjes han gjatë ditës

1 -Pytje pergjigje
23 – Gruaja me menstruacione dhe me gjakderdhje të paslindjes han gjatë ditës

Shejh ibn Uthejmin Fetaua Muhimmeh li-Nisa el-Umeh, faqe 66

Pyetje: A i lejohet gruas me menstruacione dhe gjakëderdhje të paslindjes të hajë dhe pijë gjatë ditës në Ramazan?

Përgjigje: Po, ajo mund të hajë dhe pijë gjatë ditës në Ramazan, mirëpo është më mirë nësë kjo bëhet pa e parë të tjerët, veçanërisht nëse ata kanë fëmijë në shtëpi,
se atëherë kjo do të shkaktonte probleme për ta [për të shpjeguar gjendje e atyre grave].

Marrë nga: mburoja.net

You may also like...