26 – Falja e njëzet rekateve për namazin e terauiejeve

1 -Pytje pergjigje26 – Falja e njëzet rekateve për namazin e terauiejeve

Shejh Albani el-Haui min Fetaua esh-Shejh el-Albani, faqe 278

Pyetje: A konsiderohet kundërshtim i Sunetit falja e njëzet rekateve për terauije?

Përgjigje: Nëse ne falim njëzet rekate për terauije, atëherë kjo konsiderohet si kundërshtim ndaj Sunetit. Kjo ngaqë ne e dimë se Suneti s’është kështu. Përsa i përket atij që thotë se terauije është njëzet rekate, atëherë ne i themi atij se keni kundërshtuar Sunetin.

Marrë nga: mburoja.net

You may also like...