28 – Shenjat e Lejletul-Kadr

1 -Pytje pergjigje28 – Shenjat e Lejletul-Kadr

Shejh Ibn Uthejmin Fetaua Ramadan, vëllimi 2, faqe 852, fetuaja nr.841

Fetaua esh-Shejh Muhamed es-Salih el-Uthejmin, vëllimi 1, faqe 563

Pyetje: Cilat janë shenjat e Lejletul-Kadr [natës së pushtetit]?

Përgjigje: Ndër shenjat e Lejletul-Kadrit është se ajo është një natë e qetë dhe zemra e besimtarëve është e admiruar dhe në paqe me të, ai bëhet aktiv në bërjen e veprave të mira, dhe dielli në mëngjesin vijues ngrihet qartë pa ndonjë rreze.

Marrë nga: mburoja.net

You may also like...