34 – Vendimi mbi mohimin e Zekatul-Fitrit

1 -Pytje pergjigje34 – Vendimi mbi mohimin e Zekatul-Fitrit

Shejh ibn Uthejmin
Fetaua Ramadan, vëllimi 2, faqe 903, fetuaja nr.887
Fetaua esh-Shejh Muhamed es-Salih el-Uthejmin, vëllimi 1, faqe 213

Pyetje: Çfarë është vendimi mbi mohimin e Zekatul-Fitrit dhe si duhet të ballafaqohemi me mohuesin?

Përgjigje: Mohimi i tij s’është i lejueshëm [muharrem]! Ngaqë kjo është dalje nga ajo çka ka ligjësuar pejgamberi [salallahu alajhi ue selam], siç parapriu nga hadithi i Umerit [radiallahu anhu]:”Pejgamberi [salallahu alejhi ue selam] ka ligjësuar Zekatul-Fitrin…”, dhe është e njohur që lënia e asaj që është e detyrueshme s’është e lejueshme, dhe në të bërit këtë ka mëkat dhe mosbindje.

Marrë nga: mburoja.net

You may also like...