37 – Fjalët e tekbirit dhe tahmidit

1 -Pytje pergjigje37 – Fjalët e tekbirit dhe tahmidit

Shejh ibn el-Uthejmin
Fetaua Ramadan, vëllimi 2, faqe 948, fetuaja nr.936
Fikh el-Ibaneh libni Uthejmin, faqe 216

Pyetje: Cilat janë fjalët e tekbirit dhe tahmidit?

Përgjigje: Personi thotë:
“Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe il-Allah, uallahu ekber, Allahu ekber ue lilahil-hamd”,
apo thotë:
“Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe ila-Allah, Allahu ekber, Allahu ekber ue lilahil-hamd”.

Marrë nga: mburoja.net

You may also like...