A duhet agjëruar 6 ditët e muajit Sheval menjëherë pas Bajramit apo lejohet edhe të shtyhet agjërimi i tyre?

Pyetje-pergjigje-8Pyetje: A duhet agjëruar 6 ditët e e muajit Sheval menjëherë pas Bajramit apo lejohet edhe të shtyhet agjërimi i tyre?

Përgjigje: Se a duhet agjëruar 6 ditët menjëherë pas Ditës së Bajramit, apo lejohet që ti agjëroj disa ditë pas Bajramit duhet ditur se nuk është e detyrueshmë që ti agjëron menjëherë pas Bajramit, mirëpo lejohet që të fillon me agjërimin e tyre një apo disa ditë pas Bajramit dhe mundet që ti agjëron njëra pas tjetrës apo të ndara mvarësisht se si i vjen më lehtë, sepse çështja është e gjërë dhe nuk është obligim por është sunnet.”

Përgjigjet: Ali Ashani

You may also like...