A e prishë agjërimin dalja e gjakut nga mishi i dhëmbëve?

Pyetje: A e prishë agjërimin dalja e gjakut nga mishi i dhëmbëve? Pyetje-pergjigje-8

Përgjigje: Gjaku gjë del prej mishit të dhëmbëve nuk e dëmtonë aspak agjërimin. Por duhet të kujdeset aq sa ka mundësi nga gëlltitja. Po ashtu nëse nga hunda i rrjedh gjak dhe kujdeset që të mos gëlltisë gjë, nuk prishë gjë edhe kjo dhe nuk ka nevojë të kompensojë gjë.

Përgjigjet: Muhamed Salih el-Uthejmin
Përktheu: Sejfullah Sejfuli

You may also like...