A lejohet kryerja e marrëdhënieve seksuale gjatë periudhës së shtatzënisë?!

Pyetje-pergjigjePyetje: A lejohet kryerja e marrëdhënieve seksuale gjatë periudhës së shtatzënisë?!

 

Përgjigje: Po, kryerja e marrëdhënieve seksuale gjatë periudhës së shtatzënisë lejohet.

Allahu,- xhele veala!,- ka thënë:

??????????? ?????? ??????? ???????? ?????????? ??????? ???????? ?

“Gratë tuaja janë arat tuaja, dhe afroheni arave tuaja si të doni ”. (Kur’an; El Bekare: 223).

??????????? ???? ????????????? ?????????? ??? ?????? ?????? ????????????? ???? ??? ???????? ????????????? ??????????? ?????? ?????????? ???

”Dhe të cilët i ruajnë organet e veta gjenitale, (5) përpos (në martesë) me gratë e tyre ose me skllavet e tyre, (për këto) ata nuk janë të qortuar”. ( Kur’an; El Mu;minun: 5-6).

Me shprehjen ” gratë e tyre”, në ajetin e lartpërmendur, kuptojmë se në bazë burri e ka të lejuar të kryejë marrëdhënie seksuale në çdo kohë me gruan e tij, me përjashtim të atyre rasteve kur vjen argument i saktë dhe ndalon veprimin e ndonjë gjëje.

Andaj, themi se për kryerjen e marrëdhënieve seksuale nuk ka nevojë për ndonjë argument.

Marrëdhëniet seksuale ndalohen kur gruaja është në periudhën e menstruacioneve dhe lehonisë, derisa ajo të pastrohet.

Mirëpo, kjo nuk do të thotë se gjatë kësaj periudhe burri nuk mundet të kënaqet me pjesët e tjera të trupit të gruas së tij.

Gjithashtu, marrëdhëniet seksuale ndalohen të kryhen në vrimën anale, sepse ai është vendi ku dalin fëlliqësirat dhe papastërtitë.

Allahu është më i Dituri!.

Muhamed bin Salih El-Uthejmin, -Allahu e mëshiroftë!-.

Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Suad Shabani Preshevë, 08.21.2013.

You may also like...