04 – A lejohet marrja e injeksionit anastezik gjatë agjërimit?

1 -Pytje pergjigje04 – Marrja e injeksionit anastezik gjatë agjërimit

Pyetje: A e ndërpren agjërimin injeksioni anastezik në trup? [Dhe njëlloj] gjaku rrjedh pas nxjerrjes së dhëmbit?

Përgjigje: Asnjëra nga këto dyja nuk e ndërpren agjërimin, mirëpo, duhet të kihet kujdes të mos gëlltitet gjaku që rrjedh pas nxjerrjes së dhëmbit.

Shejh Ibn Uthejmin
Fetaua Ramadan, Vëllimi 2, faqe 525, Fetua nr.492 Fetaua shejh Ibn Uthejmin,
vëllimi 1, faqet 511-512
Marrë nga: mburoja.net

You may also like...