A lejohet të dëshmojmë për ndonjë njeri se është besimtarë siç ceket në hadith?

Pyetje-pergjigjeËshtë pyetur Ibn Uthejmini-Allahu e mëshiroftë: A lejohet të dëshmojmë për ndonjë njeri se është besimtarë ngase ai i viziton xhamitë siç ceket në hadith?

Është përgjigjur: Po, pa dyshim se ai i cili prezanton gjatë namazeve në xhami, kjo është argument se ai njeri është besimtarë, sepse ajo çfarë e ka nxjerur për ne xhami nga shtëpia e tij është besimi i tij në Allahun Fuqiplotë. Ndërsa sa i përket pyetjes “siç ceket në hadith” aludon në tekstin e hadithit ku qëndron se i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka thënë:” Kur ta shihni ndonjë person që i viziton xhamitë dëshmoni se ai është besimtarë.”

Përktheu: Nexhat Ceka
Përgjigjet: Muhamed Salih ibn Uthejmin

You may also like...