A prishet agjërimi nëse gjatë larrjes së gojës apo hundës hyn ujë në brendësi?

Pyetje - pergjigjePyetje: A prishet agjërimi nëse gjatë larrjes së gojës apo hundës hyn ujë në brendësi?

Përgjigje: Nëse gjatë larjes së gojës apo hundës hynë ujë në brendësi nuk prishet agjërimi, sepse nuk e ka bërë me qëllim. Allahu azze ue xhel-le, ka thënë: ‘Nuk është mëkat për ju ajo për çka keni gabua, por ajo që zemrat tuaja e bëjnë qëllimisht‘. (el – Ahzab 5).

Përgjigjet: Muhamed Salih el-Uthejmin

Përktheu: Sejfullah Sejfuli

You may also like...