Ai që në gjumë bëhet xhunub duke qenë agjërueshëm, a e ka agjërimin në rregull?

Pyetje-pergjigje-8Pyetje: Ai që në gjumë bëhet xhunub duke qenë agjërueshëm, a e ka agjërimin në rregull?

Përgjigje: Po, agjërimi i tij është në regull, dalja e spermës gjatë gjumit nuk e prishë agjërimin sepse ajo nuk ndodhë me dëshirën e njeriut. Lapsi nuk shkruan kur ai është në gjumë. Shfrytëzoj rastin që të tërheq vëretjen nga ajo që veprojnë shumë njerëz sot, të cilët i kalojnë pa gjumë netët e ramazanit. Bile i kalojnë me dicka që nuk u bënë dobi apo dëm. Kështu që tërë ditën e kalojnë në gjumë. Kjo nuk është mirë. Përkundrazi agjëruesi duhet që agjërimin ta kalojë duke bërë vepra të mira, dhikër, lexim Kurani si dhe gjëra të tjera që të afrojnë tek Allahu, subahneuteala

Përgjigjet: Muhamed Salih el-Uthejmin

Përktheu: Sejfullah Sejfuli

You may also like...