Author: fjalaebu

0

Hapat drejt lumturisë…

Hapat drejt lumturisë… 1 – Sinqeriteti me Allahun, rruga e lumturisë… Pasuria e robit besimtarë është duke iu nënshtruar Zotit të tij, duke iu drejtuar Atij, të vepruarit me sinqeritet për Allahun. Madje kjo...

0

Dialogu me shejtanin

Dialogu me shejtanin Hyra në dialog me shejtanin e mallkuar prej në fillim prej në fillim të erësirës së madhe të natës , kur e dëgjova ezanin e sabahut desha të shkoj në xhami....

0

Neglizhenca shkatëruese – Vdekja

Falënderimi i takon Allahut ndërsa përshëndetjet dhe paqja e Allahut qofshin mbi Muhamedin të cilin Allahu e dërgoi mëshirë për krijesat, mbi familjen e tij, shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata që...

0

Zekati në islam

Zekati në islam E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë,...