Category: Akide

Rëndësia e teuhidit – 3

      Rëndësia e teuhidit – 3         5 . Teuhidi shkak për të hyrë në Xhenet dhe për të shpëtuar nga Zjarri I Dërguari i Allahut, Muhamedi ? ka thënë:...

Emrat e Allahut – 4

Emrat e Allahut – 4 41- Es-Samed, Kuptimi i këtij emri është: a- Atij që i drejtohen krijesat për çdo nevoje, meqenëse ai është i Fuqishëm ti kryejë. b– I Përkryer. I ka të...

Çfarë e prish imanin – 2 (Gjykimi)

Kapitulli i tretë – Çfarë e prish imanin 2 – Gjykimi me atë çfarë nuk e ka zbritur Allahu Myftiu i mëhershëm i Arabisë Saudite, Muhamed ibn Ibrahim-Allahu e mëshiroftë, ka deklaruar se: Allahu...

Rëndësia e teuhidit – 2

Rëndësia e teuhidit – Teuhidi i thjeshtëzuar – 2 11 – ÇËSHTJE TË RËNDËSISHME Çështja e parë: Që të tri llojet e Teuhidit janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën dhe, në asnjë mënyrë, nuk mund...

Emrat e Allahut – 3

22 – El-Hajijj – Shumë i Turpshmi. Ka thënë El-Menave: “El-Hajijj është Ai që ka shumë turp. Ka thënë Profeti alejhi selam: ” Me të vërtetë Allahu është Elhajij- i Turpshëm….”. Transmeton Ebu Davudi....

Emrat e Allahut – 2

11 – El-Xheb-bar, kuptimi i këtij emri është: a– Madhështori, i Gjithëfuqishmi. b– Rregulluesi i çështjeve të robërve të Tij. E pasuron të varfërin, e shëron të sëmuarin, ia mbyll plagën të plagosurit e tjerë....

Dëshmia “La ilahe ilAllah”

DËSHMIA “LA ILAHE IL-LALLAH”  Argumenti i kësaj dëshmie: Fjala e Allahut: “Allahu dëshmon, e po ashtu edhe engjëjt, edhe njerëzit e dijes, se nuk ka zot që meriton të adhurohet përveç Tij, duke mbajtur...

Pjesët e imanit

III – Kapitulli i Imanit 6 – Pjesët e imanit Imani ngërthen në vete shumë pjesë të cilat i ka caktuar i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, në përgjithësi...

Shehadeti – Dëshmia – 1

Shtylla e parë e islamit Shehadeti – Dëshmia “La ilahe il-Allah ve ene Muhameden resulullah” Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut – la ilahe il-Allah, është shtylla e parë prej shtyllave...

Llojet e teuhidit – 2

Kërkimi i tretë: Llojet e teuhidit Allahu të Lartësuar i takon njëshmëria, adhurimi ndaj të gjitha krijesave prandaj njësimi i Allahut me adhurim është se je i sinqertë komplet në fenë e Allahut, ky...

Budizmi – IV

4 – Budizmi Është një filozofi e shpikur e cila më vonë mori ngjyrë fetare ngase në vete përmban thirrje në asketizëm, pra largim nga bukuritë e tepërta të kësaj bote. Poashtu kjo fe...

Pasojat e kufrit dhe dëmet e tij

Pasojat e kufrit dhe dëmet e tij Kufri, mosbesimi është shkak i çdo fatkeqësia, sëmundje, çdo shkatërimi, pasojat e tij janë fatale, të cilat njeriut i bëjnë dëm në këtë botë dhe në botën...

Emrat e Allahut – 1

1. ???? -Allah. Është përmendur në shumë vende të Kur’anit. Ka thënë Allahu në Kur’an: ” Thuaj Ai Allahu është Një.” [El-Ikhlas: 1]. Disa dijetarë kanë thënë se ky emër nuk përmban ndonjë domethënie,...