Category: Esmau & Sifat

Emrat e Allahut – 4

Emrat e Allahut – 4 41- Es-Samed, Kuptimi i këtij emri është: a- Atij që i drejtohen krijesat për çdo nevoje, meqenëse ai është i Fuqishëm ti kryejë. b– I Përkryer. I ka të...

Emrat e Allahut – 2

11 – El-Xheb-bar, kuptimi i këtij emri është: a– Madhështori, i Gjithëfuqishmi. b– Rregulluesi i çështjeve të robërve të Tij. E pasuron të varfërin, e shëron të sëmuarin, ia mbyll plagën të plagosurit e tjerë....

Emrat e Allahut – 1

1. ???? -Allah. Është përmendur në shumë vende të Kur’anit. Ka thënë Allahu në Kur’an: ” Thuaj Ai Allahu është Një.” [El-Ikhlas: 1]. Disa dijetarë kanë thënë se ky emër nuk përmban ndonjë domethënie,...