Teuhidi i thjeshtësuar – Hyrje – 1

Teuhidi i thjeshtësuar Abdullah ibn Ahmed El-Huvejl Përktheu: Jusuf Kastrati PARATHËNIA E DIJETARIT ABDULLAH EL-XHIBRIN Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshiruesit Lavdërimi dhe falënderimi i takojnë Allahut, kurse paqja dhe bekimi i Allahut...