Category: Teuhidi uluhije

Emrat e Allahut – 3

22 – El-Hajijj – Shumë i Turpshmi. Ka thënë El-Menave: “El-Hajijj është Ai që ka shumë turp. Ka thënë Profeti alejhi selam: ” Me të vërtetë Allahu është Elhajij- i Turpshëm….”. Transmeton Ebu Davudi....

Dëshmia “La ilahe ilAllah”

DËSHMIA “LA ILAHE IL-LALLAH”  Argumenti i kësaj dëshmie: Fjala e Allahut: “Allahu dëshmon, e po ashtu edhe engjëjt, edhe njerëzit e dijes, se nuk ka zot që meriton të adhurohet përveç Tij, duke mbajtur...