Category: Tre parimet

Njohja e Zotit – Parimi i parë

Parimi i parë: Njohja e Zotit Kur të të thotë dikush: Kush është Zoti yt? Thuaj: Zoti im është Allahu i Cili përkujdeset për mua dhe për të gjitha krijesat tjera. Vetëm Atë unë...

Tre parimet bazë (libri shkurtimisht)

Tre parimet bazë! Dije – Allahu të mëshiroftë – se e kemi obligim që t’i mësojmë katër çështje: E para: Dituria, e cila është: Njohja e Allahut, njohja e pejgamberit të tij dhe njohja...