Category: Fikh

Gusli – Larja – VII

Gusli – Larja Kapitulli i pastërtisë – Gusli (larja) – 7 Gusli: E ka kuptimin e përfshirjes, larjes së trupit me ujë me nijet, qëllim të ngritjes së hadethit-papastërtisë, pra të bëhet pastrimi i...