Category: Fikhu i abdestit

Gusli – Larja – VII

Gusli – Larja Kapitulli i pastërtisë – Gusli (larja) – 7 Gusli: E ka kuptimin e përfshirjes, larjes së trupit me ujë me nijet, qëllim të ngritjes së hadethit-papastërtisë, pra të bëhet pastrimi i...

Sunetet e abdestit (2) – 4

Sunetet e abdestit : 1. Të thënurit “Bismilah” – Kur të filloj të mar abdest duhet thënë “Bismilah” pasi që i Dërguari i Allahut-paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, ka thënë :...