Category: Profeti ynë

E XHUMA SOT …

1. Gjatë ligjërimit të imamit në Hytbe nuk lejohet të flitet aspak. Ky veprim është i ndaluar fetarisht. Ndërsa folësi e humbet shpërblimin e xhumasë. Madje edhe ai që i thotë atij: “Hesht!” edhe...

PSE LEXOJME?!

Muslimani lexon për shkak se : – Dëshiron që të merr shpërblimin e leximit, sikurse e merr me leximin e Kuranit. – Lexon që ta mëson fenë e tij dhe ta kupton hollësisht. –...

Pozita e sunetit në islam

Dr. Salih el-Feuzan Pozita e sunetit të profetit (paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) në islam Ky libërth i shkurtër i shkruar nga shejhu i nderuar Dr. Salih el-Feuzan-Allahu e ruajtë, është...