Category: Agjerimi

Nëse nuk arihet agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit a ka besimtari ndonjë mëkat, apo nuk arin ti agjëroj si pasojë e ndonjë arsyeje?

Pyetje: Nëse nuk arihet agjërimi i gjashtë ditëve të Shevalit a ka besimtari ndonjë mëkat, apo nuk arin ti agjëroj si pasojë e ndonjë arsyeje? Përgjigje: Gjithashtu ka nga njerëzit të cilët fillojnë me agjërimin...

31 – Kushtet e Itikafit

31 – Kushtet e Itikafit Fetaua Ramadan, vëllimi 2, faqe 862, fetua nr.848 Fetaua el-Lexhne ed-Da’imeh lil-Buhuth el-Ilmije uel-Ifta, fetuaja nr.6718 Pyetje: Cilat janë kushtet për Itikaf, dhe a është agjërimi njëra nga ato?...