Category: Shëndetësi

Hixhameja dhe vlerat e saj

Hixhameja dhe vlerat e saj Profeti ? ka thënë: “Natën e Israsë nuk kalova pranë ndonjë prej banorëve të qiellit veçse më ka urdhëruan për të bërë hixhame.” Ndërsa në një transmetim “më thanë:...