Category: Uncategorized

Meshira nga shenjat e ihsanit

Meshira nga shenjat e ihsanit… A keni degjuar për Muhamed Ali Rishwan?! Rishwan njihet si legjenda egjiptianase dhe krenaria e arabëve por ishte edhe tema më në zë e botës një herë e një...

Mirësia që nuk harohet…

Miresia qe nuk harohet…   Një punëtor i një fabrike e cila kujdeset për ngrirjen dhe ruajtjen e peshqve. Një ditë prej ditëve të tij të punës përpara se të përfundonte orarin futet në...

Sofra e Ramazanit – Tetove

Sofra e Ramazanit vazhdon me misionin e saj… Edhe këtë vit si vitet e kaluara  (3 vite nen Sh.Q. Horizonti Plus) kete vit nen obrellen e shoqates humanitare “Agimi i Bamiresise” vazhdon per 5 – in...

Bereqeti i sadakasë

Bereqeti i sadakase… Ai ishte i ri dhe i sapo diplomuar për ekonomi dhe biznes, në një universitet shumë të famshëm . Pas diplomimit me rezultate të larta, ai kthehet në vendlindje dhe fillon...

Lidhjet Farefisnore

Respektimi i lidhjes farefisnore arrihet me veprimin e mirësisë ndaj tyre, edhe atë me çka mundet njeriu.   Imam Kurtubiu ,Allahu e mëshiroftë, thotë: “Obligohet respektimi i lidhjes farefisnore me dashuri, me këshilla mes...

MOS U DORËZO !!

MOS U DORËZO!!   Ka mundësi të biesh në gjynah pas gjynahut.   Pendohesh .. prapë biesh në gjynah .. pastaj pendohesh dhe prapë biesh në gjynah.   Derisa, mendon se më s’ka kthim....

RESPEKTIMI I PRINDËRVE

RESPEKTIMI I PRINDËRVE Falënderimet dhe Lavdërimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut, mbi familjën e tij, shokët e tij, dhe mbi të gjithë ata...

Shpirti pozitiv – revolucioner.

Proverbe Kineze: Tregohet se një perandor Kinez kishte vendosur një guri të madh (shkëmb) në rrugën kryesore, ajo njerëzve ua bllokoi rrugën plotësisht, dhe aty vendosi një roje që të vëzhgojë sjelljet e njerëzve,...