Category: Uncategorized

Hapat drejt lumturisë…

Hapat drejt lumturisë… 1 – Sinqeriteti me Allahun, rruga e lumturisë… Pasuria e robit besimtarë është duke iu nënshtruar Zotit të tij, duke iu drejtuar Atij, të vepruarit me sinqeritet për Allahun. Madje kjo...

Dialogu me shejtanin

Dialogu me shejtanin Hyra në dialog me shejtanin e mallkuar prej në fillim prej në fillim të erësirës së madhe të natës , kur e dëgjova ezanin e sabahut desha të shkoj në xhami....

Neglizhenca shkatëruese – Vdekja

Falënderimi i takon Allahut ndërsa përshëndetjet dhe paqja e Allahut qofshin mbi Muhamedin të cilin Allahu e dërgoi mëshirë për krijesat, mbi familjen e tij, shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata që...

Zekati në islam

Zekati në islam E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë,...