Category: Uncategorized

Të drejtat e kafsheve në Islam

Të drejtat e kafsheve në Islam; 1. Kërcënim i madh për ata të cilët i dënojnë dhe i bëjnë zullum kafshëve(hadithi; Një femër ka hyrë në Xhehenem si shkak i zullumit që ia bënte...

Pasojat e shikimit haram…

Një përkujtim shumë i rëndësishëm, mbi shikimin… Një njeri shkon te një shejh dhe i thotë: “O shejh, unë kam qenë i martuar disa vite dhe kam fëmijë, por në vitet e fundit kam...

Rëndësia e teuhidit – 3

      Rëndësia e teuhidit – 3         5 . Teuhidi shkak për të hyrë në Xhenet dhe për të shpëtuar nga Zjarri I Dërguari i Allahut, Muhamedi ? ka thënë:...

Kush është i fituari…

Tefsiri i Sadit – Kush është i fituari… Allahu i madheruar thote: “Pasuria e atyre që e shpenzojnë atë në rrugë të Allahut përngjan me një farë, prej së cilës mbijnë shtatë kallinj, ku në...

Emrat e Allahut – 4

Emrat e Allahut – 4 41- Es-Samed, Kuptimi i këtij emri është: a- Atij që i drejtohen krijesat për çdo nevoje, meqenëse ai është i Fuqishëm ti kryejë. b– I Përkryer. I ka të...

Gusli – Larja – VII

Gusli – Larja Kapitulli i pastërtisë – Gusli (larja) – 7 Gusli: E ka kuptimin e përfshirjes, larjes së trupit me ujë me nijet, qëllim të ngritjes së hadethit-papastërtisë, pra të bëhet pastrimi i...

Çfarë e prish imanin – 2 (Gjykimi)

Kapitulli i tretë – Çfarë e prish imanin 2 – Gjykimi me atë çfarë nuk e ka zbritur Allahu Myftiu i mëhershëm i Arabisë Saudite, Muhamed ibn Ibrahim-Allahu e mëshiroftë, ka deklaruar se: Allahu...