Category: Uncategorized

Ta instalojmë Vetë-Iniciativën

Enis Rama Ta instalojmë Vetë-Iniciativën… Ne të gjithë jemi të pajtimit se muslimanët duhet të ndihmohen në mes veti, në këtë vend dhe kudo qoftë, por ne jemi përgjegjës për këtë vend dhe e...

Rëndësia e teuhidit – 2

Rëndësia e teuhidit – Teuhidi i thjeshtëzuar – 2 11 – ÇËSHTJE TË RËNDËSISHME Çështja e parë: Që të tri llojet e Teuhidit janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën dhe, në asnjë mënyrë, nuk mund...

Kjo është thirrja jonë – III

Shejh Muhamed Nasirudin el-Albani Na transmetohet nga el-Faruk Omer bin Hatabi, i cili thotë: “Nëse ju polemizojnë ndjekësit e tekave dhe bidatit me Kur’an, atëherë përgjigjuni atyre me Sunnet, sepse Kur’ani përmban mundësinë e...

Modestia dhe altruizmi

Modestia dhe altruizmi… Jeta është e shkurtë. E të gjithë ne shkojm drejt vdekjes. Dhe origjina e të gjithë neve, është nga një nënë dhe baba. Ne nuk mundemi ta falënderojm asnjëherë Allahun për...

Emrat e Allahut – 3

22 – El-Hajijj – Shumë i Turpshmi. Ka thënë El-Menave: “El-Hajijj është Ai që ka shumë turp. Ka thënë Profeti alejhi selam: ” Me të vërtetë Allahu është Elhajij- i Turpshëm….”. Transmeton Ebu Davudi....

Zgjidhja e shqetësimeve…

Zgjidhja e shqetësimeve… Një grua na rrëfen për jetën se saj dhe thotë: Burri më ndërroi jetë, dhe unë isha në të tridhjetat, dhe mbeta e vetme me pesë fëmijët që i kishim bashkë!...

Emrat e Allahut – 2

11 – El-Xheb-bar, kuptimi i këtij emri është: a– Madhështori, i Gjithëfuqishmi. b– Rregulluesi i çështjeve të robërve të Tij. E pasuron të varfërin, e shëron të sëmuarin, ia mbyll plagën të plagosurit e tjerë....