Category: Urtësi

Çfarë të imponon shpikja, bidati?

Çfarë të imponon shpikja, bidati? Shpikjet apo bidatet në fe imponojnë gjëra të rrezikshme, me pasoja fatale në akiden e shpikësit si dhe në fenë e tij, prej tyre: 1. Shpikja në fe don...

Emrat e Allahut – 1

1. ???? -Allah. Është përmendur në shumë vende të Kur’anit. Ka thënë Allahu në Kur’an: ” Thuaj Ai Allahu është Një.” [El-Ikhlas: 1]. Disa dijetarë kanë thënë se ky emër nuk përmban ndonjë domethënie,...

Thirrja jonë – 1

Kjo është thirrja jonë – Imam Albani Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirëplotit! E falënderojmë Allahun, salatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e Allahut (sal Allahu te’ala alejhi ue ala as’habih). Me të...

Disa fjalë mbi ëndrat shqetësuese

Disa fjalë mbi ëndrat shqetësuese Dr. Halid el-Hibshi Shikimi në ëndërr gjarpërin, (në rrethana normale psikologjike) simbolizon armiqësin. Që do të thotë që të kanoset armiqësia nga bota njerëzore dhe ajo djallëzore. E, nëse...

Njerëz me ndikim

Shkruan : Enis Rama Njerëzit si krijesa të Allahut dallojnë në shumë aspekte ndërmjet tyre. Krahas dallimeve të mëdha në dukjet, gjuhët, shijet dhe të ngjashme me to, ata dallojnë edhe më tepër në...

Ashura në Islam (agjërimi i ditës së saj)

Ashura në Islam I Me Emrin e Allahut të Gjithmëshirshmit Mëshiruesit. Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga All-llahu prej të këqijave të vetvetes...

Disa njohuri rreth muajit Muharrem

1. Muajin e parë të vitit hënor, i Dërguari e quajti ‘muaji i Allahut Muharem’. Ai është njëri prej 4 muajve të shenjtë “Me të vërtetë, numri i muajve te Perëndia është dymbëdhjetë… Katër...

Vlera e muajit të Allahut – Muharrem

Vlera e muajit të Allahut – Muharrem Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve kurse salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e Allahut Muhamedin, vulën e Pejgamberëve, zotëriun e gjithë  të Dërguarve mbi...