Category: Urtësi

Zekati në islam

Zekati në islam E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, pos që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj Tij, që të largohen prej çdo besimi të kotë,...

Të drejtat e kafsheve në Islam

Të drejtat e kafsheve në Islam; 1. Kërcënim i madh për ata të cilët i dënojnë dhe i bëjnë zullum kafshëve(hadithi; Një femër ka hyrë në Xhehenem si shkak i zullumit që ia bënte...

Pasojat e shikimit haram…

Një përkujtim shumë i rëndësishëm, mbi shikimin… Një njeri shkon te një shejh dhe i thotë: “O shejh, unë kam qenë i martuar disa vite dhe kam fëmijë, por në vitet e fundit kam...

Rëndësia e teuhidit – 3

      Rëndësia e teuhidit – 3         5 . Teuhidi shkak për të hyrë në Xhenet dhe për të shpëtuar nga Zjarri I Dërguari i Allahut, Muhamedi ? ka thënë:...