Category: Urtësi

Ndriçimi i teuhidit – Kuptimi i teuhidit

Studimi i parë: Ndriçimi i teuhidit Kërkimi i parë: Kuptimi i teuhidit Teuhidi në përgjithësi është: Dija dhe njohja të bashkuara me besim bindës, të prerë, duke e njësuar Allahun me emrat e Tij...